Sunday, 16 December 2018

Al-Imran Ayat 46

3.3.46 
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 46:

.  
Ringkasan tafsir;
Demikianlah, Nabi Isa boleh berkata-kata semasa bayi lagi, untuk membersihkan ibunya Maryam dari tuduhan fitnah jahat oleh kaumnya sendiri, dan sekali gus membuktikan kenabian Nabi Isa.

Nabi Isa berkata-kata dari bayi sehinggalah berkata-kata pula masa tuanya apabila turun Nabi Isa kelak dari langit ke bumi untuk membersihkan manusia dari jalan sesat dan membunuh dajal pada suatu hari nanti diakhir zaman, dengan izin Allah. 

.

[previous] [next] [home] 


.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 41~50,
[GS] https://sites.google.com/site/warongpanas/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8 Monday, 20 June 2016

Surah Al-Baqarah (79)


Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 79:

Ringkasan tafsir;
Allah telah memberi amaran keras kepada mereka yang mengubah ayat Allah dan mengatakan “Ini adalah dari Allah” , maka “celakalah orang-orang menulis, berkata dan usahakan apa-apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka”. Semuanya akan diseksa dan azab dineraka wail yang akan kekal selamanya.  Tapi dengan megahnya kaum Yahudi berkata  .... 1.2.80


[Previous] [Next
.
Sumber,
Terjemahan (1.2.71~80);

Pautan,
[G+] https://plus.google.com/111683691087761788477/posts/XaDqoLZPBvJ


.